Amatörteaterkommittén

Amatörteaterkommittén: Amatea

Amatea är en arbetsgrupp för Teater Bröt med uppdrag att vara styrelsen/anställda behjälplig vid behov.
Amatea stärker upp med uppgifter som kräver stort ansvarstagande och engagemang.
Amateas medlemmar ska vara över 18 år, alternativt i målsmans sällskap.
Exempelvis, håller Amatea i Trolltyg och sagoväsen sommartid, samt spökvandringen i samband med höstlovet.