Amatörteaterkommittén

Amatörteaterkommittén: Amatea

Amatea är en arbetsgrupp för Teater Bröt med uppdrag att vara styrelsen/anställda behjälplig vid behov.
Amatea stärker upp med uppgifter som kräver stort ansvarstagande och engagemang.
Amateas medlemmar ska vara över 18 år, alternativt i målsmans sällskap.

2017 består Amatea av Margareta Notsten, Evelina Öqvist, Yvonne Häggström, Ewa-Maria Rönnbäck, Tommy Larsson, Elvira Larsson, Henny Henriksson Larsson, Simon Häggström.