Poetry slam

Poetry slam är en tävlingsform i estradpoesi (muntlig poesi som framförs inför publik).
Alla som skriver poesi, på vilket språk som helst, är välkomna att delta!

Reglerna är enkla: dikterna ska vara originaltexter, framförda av poeten själv, inom en tidsram av tre minuter. Klockan börjar gå när poeten säger första ordet/framförandet börjat på annat sätt (inklusive introduktion till dikten). Om man överskrider tidsramen ger det minuspoäng. Rekvisita, musikinstrument eller andra effekter är inte tillåtna.

Juryn bildas av frivilliga från publiken, från en upp till fem personer. Högsta poäng som utdelas är 10. Om juryn är fem till antalet räknas högsta och lägsta poäng bort, och medelvärdet av de tre resterande poängerna gäller som omdöme. De två som fått högst poäng tävlar sedan mot varandra för att en vinnare ska kunna utkoras.

 

Artikel i NSD om vår Poetry slam-premiär.